Alnor Kjemiske Fagforening (AKF)

Nyheter

Årsmøte AKF Speira-klubben

Årsmøte Speira 1 Jan Åge Johansen 22. november 2022

Speiraklubben hadde i kveld tidenes første årsmøte på Salteriet.

Årsmøte i AKF Speira klubben

Jan Åge Johansen 11. november 2022
Salteriet (AKF Huset) tirsdag 22.november kl.1800
Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning
Enkel bevertning.
Velkommen!
Styre

Jubilantfest

Jan Åge Johansen 6. november 2022

Lørdag 5.november ble det avholdt jubilantfest for medlemmer med 25 – og 40 års medlemskap i LO. Det var i år 20 jubilanter tilstede.

Årets jubilantfest ble avholdt på Quality Hotel Maritim, Haugesund. Kvelden startet med en aperetif  før  bordsetting. Leder, Margunn Sundve, ønsket velkommen før utdeling av gullmerke (25 år), krystallvase (40 år)  og blomster til  jubilantene.  Det ble også utdelt blomster til de som nå går ut av styret: Yngve Eriksen, Trygve Eriksen og Odd Johan L. Odde. Etter tildelingen ble jubilantene forografert.

2. nestleder i forbundet Industri Energi,  Ommund Stokka, og tidligere leder i Kjemisk, Olav Støylen holdt tale.

Etter middagen var det anledning til å svinge seg på dansegolvet til toner fra  «Teddybears».

Jubilantfesten er en flott og stolt tradisjon.Tilbakemeldingene ffra jubilantene var svært gode.