Speira med stor invistering på Karmøy

lørdag 2. juli 2022
Speira har besluttet å investere nærmere 70 millioner kroner for å
oppgradere produksjonslinjene S4 og S6 for slittede aluminiumsprodukter.
Dette er den største investeringen i valseverket på nesten 20 år, og viser at de nye eierne, KPS Capital Partners,virkelig ønsker å satse på Karmøy.
Investeringen gjør at en kan øke produksjonskapasiteten med
13 000 tonn på produkter som leveres til sluttbrukere og som har bedre marginer.
Du kan lese mer på h-avis (betalingsmur)