Årsmøte i AKF Speira klubben

fredag 11. november 2022
Salteriet (AKF Huset) tirsdag 22.november kl.1800
Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning
Enkel bevertning.
Velkommen!
Styre