Årsmøte AKF Speira-klubben

tirsdag 22. november 2022

Speiraklubben hadde i kveld tidenes første årsmøte på Salteriet.

2.nestleder i forbundet Industri Energi, Ommund Stokka, styrte årsmøtet med stødig hånd. Med seg som sekretærer hadde han Rune Nordanger og Jan Inge Sørensen. Stokka innledet møtet med info om de sentrale tariff-forhandlingene/streiken.
Valg:
Leder av Valgkomiteen, Bjørn Aarø, sa at det var en enstemmig innstilling, og samtlige innstillte ble valgt:
Leder: Ingunn Hansen 2 år (gjenvalg)
Nestleder: Jan Åge Johansen 1 år (gjenvalg)
Sekretær: Trond Madsen 2 år (ny)
Hovedverneombud: Nina Larsen 2 år (gjenvalg)
Vara Hovedverneombud: Håvard Heimvik 1 år (ny)
Alle verv er valgt f.om 01.01.2023.
Valgkomite: Helge Syre og Odd Magne Andreassen (f.o.m. 22.11.22)
Forhandlingsutvalget i AKF Speira-klubben: leder,nestleder og sekretær.
Styret i AKF-klubben er gruppestyret, heretter kalt klubbstyret.
Forhandlingsutvalget (fra venstre Jan Åge, Ingunn og Frank Albert) Foto JÅJ
Leder i Valgkomiteen Bjørn Aarø (foto: JÅJ)
Leder Ingunn Hansen (foto:JÅJ)
2.nestleder i Industri Energi Ommund Stokka (foto:JÅJ)
Dirigentbordet: Ommund Stokka, Rune Nordanger, Jan Inge Sørensen og leder Ingunn Hansen (foto: JÅJ)