Merkantil

Merkantil Faggruppe vil bygge opp siden steg for steg.

Nyhetssiden, forsiden til AKF, vil være den mest dynamiske delen av de nye hjemmesidene – men vi tar sikte på at medlemmer i merkantile stillinger også skal kunne finne relevante opplysninger, informasjon og saker her.

Med vennlig hilsen styret: Leder/sekretær Trygve Eriksen, nestleder Arvid Seljestokken, kasserer Monika Vaka og styremedlemmene Rolf Sagstad, Svend Owe Nilsen, Else Marie Rossebø og Mona Assadian.

Kontaktinfo:

Leder/Sekretær: Trygve Eriksen, Trygve.Eriksen@hydro.com 971 87 296

Nestleder: Arvid Seljestokken, Arvid.Seljestokken@hydro.com 976 53 329

Kasserer: Monika Alne Vaka, Monika.Alne.Vaka@hydro.com 958 94 179

Styremedlem: Else Marie Rossebø, Else.Marie.Rossebo@hydro.com 473 11 573

Styremedlem: Svend Owe Nilsen, Svend.Owe.Nilsen@hydro.com 992 74 864

Styremedlem: Mona Assadian , Mona.Assadian@hydro.com 481 86 181

Styremedlem: Rolf Sagstad, RolfS@m-a.no

Øverst fra venstre Leder, Trygve Eriksen – Styremedlem, Kjell Olsen – nestleder, Arvid Seljestokken – styremedlem, Rolf Sagstad fra Marine Aluminium – styremedlem, Svend Owe Nilsen – Nederst fra venstre kasserer, Monika Alne Vaka – og styremedlem, Else Marie Rossebø.