Nyheter

Årsmøte AKF Speira-klubben

Jan Åge Johansen 22. november 2022

Speiraklubben hadde i kveld tidenes første årsmøte på Salteriet.

Årsmøte i AKF Speira klubben

Jan Åge Johansen 11. november 2022
Salteriet (AKF Huset) tirsdag 22.november kl.1800
Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning
Enkel bevertning.
Velkommen!
Styre

Jubilantfest

Jan Åge Johansen 6. november 2022

Lørdag 5.november ble det avholdt jubilantfest for medlemmer med 25 – og 40 års medlemskap i LO. Det var i år 20 jubilanter tilstede.

Årets jubilantfest ble avholdt på Quality Hotel Maritim, Haugesund. Kvelden startet med en aperetif  før  bordsetting. Leder, Margunn Sundve, ønsket velkommen før utdeling av gullmerke (25 år), krystallvase (40 år)  og blomster til  jubilantene.  Det ble også utdelt blomster til de som nå går ut av styret: Yngve Eriksen, Trygve Eriksen og Odd Johan L. Odde. Etter tildelingen ble jubilantene forografert.

2. nestleder i forbundet Industri Energi,  Ommund Stokka, og tidligere leder i Kjemisk, Olav Støylen holdt tale.

Etter middagen var det anledning til å svinge seg på dansegolvet til toner fra  «Teddybears».

Jubilantfesten er en flott og stolt tradisjon.Tilbakemeldingene ffra jubilantene var svært gode.

Årsmøte i Hydro Karmøy Kunstforening

Jan Åge Johansen 30. oktober 2022
HKK avholder årsmøte i Infosalen onsdag 30. november kl. 1800.
Vinnertrekning av innkjøpt kunst vil bli foretatti styremøte 7.november, og vinnerne vil få beskjed per e-post og skriftlig per post.
Årsmøte vil gå gjennom årsberetning og regnskap, og det blir valg av nye styremedlemmer.
Forslag til årsmøte må være levert styrets leder (Marco Dekkers) senest 23.november.
Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Speira får godkjenning for kjøpet av Real Alloy Europe

Jan Åge Johansen 30. oktober 2022

Det ble i forrige uke klart at Europakommisjonen godkjente Speiras kjøp av den europeiske resirkuleringsvirksomheten Real Alloy. Godkjenningen ble gitt under vilkår av full etterlevelse av de forpliktelser KPS og Speira har tilbudt.

Dette innebærer at Speira selger  Real Alloys virksomheter i Les islettes, Frankrike og Swansea,Wales.

Kjøpet vil bedre Speiras mulighet til å benytte resirkulert metall i produksjonen og levere valset aluminium med høy kvalitet og lavt karbonavtrykk til våre kunder, sier adm. dirktør i Speira, Einar Glomnes.

3.kvartal Hydro Karmøy: Gode tall tross krevende marked

Jan Åge Johansen 25. oktober 2022

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 948 millioner kroner for tredje kvartal 2022. De høye aluminiumsprisene fra starten av året bidrar til fremdeles sterke resultater i et stadig mer krevende marked.

Årsmøte AKF Speira-klubben

Jan Åge Johansen 24. oktober 2022
Tirsdag 22. november kl. 1800 avholder AKF Speira-klubben tidenes første Årsmøte på «Salteriet» (AKF-huset).

Medlemsmøte i AKF Speira-klubben

Jan Åge Johansen 7. oktober 2022

Torsdag 13.oktober kl. 1545 avholdes det medlemsmøte i AKF Speira-klubben i kantine 2/»Seaside».

Sak: Lokale lønnsforhandlinger

-gjennomgang av tilbud fra bedriften

-avstemning om tilbudet skal godtas

Vel møtt!

Midlertidig nedstengning av elektrolysekapasitet på Karmøy og Husnes

Jan Åge Johansen 29. september 2022

Det er besluttet å midlertidig stenge ned elektrolysekapasitet på Karmøy og Husnes med 110-130 000 tonn. Dette som følge av redusert etterspørsel av pressbolt fremover og at det allerede er opparbeidet seg store lager av pressbolt.

Ekstraordinært Årsmøte AKF

Jan Åge Johansen 29. september 2022

Mandag 26.september ble det avholdt ekstraorsinært Årsmøte i i Alnor Kjemiske Fagforening.