Nyheter

Bedriftsidrettslaget( BIL)

Jan Åge Johansen 16. juni 2021
Her er oversikt med telefonnummer til de forskjellige gruppene i BIL
Det er en en korrigering: turgruppe utgår og frisbeegolf kommer inn med Roald Alsaker 478 60 030.

Tariff: Merkantil

Jan Åge Johansen 8. juni 2021

Forhandlingsdelegasjonen ble også her redusert pga. smittevern og bestod fra Industri Energi av Aud Helene Halvorsen, Vækerø og Arve Både, Sunndal.

Tariff: Mellomoppgjør 2021 Metallverket og Valseverket

Jan Åge Johansen 8. juni 2021

Den 7.juni var en noe redusert forhandlingsdelegasjon pga. smittevern på Sundvolden hotel og forhandlet frem årets mellomoppgjør i Hydro. Fra Alnor Kjemiske stilte Sten Roar Martinsen og Margunn Sundve, formøtene er gjennomført på teams. Det er signert en fullmakt for valseverket skal følge årets lønnsoppgjør i Hydro, da forhandlingene begynte før endelig sluttsalgsdato. Oppgjøret inkluderer sentralt oppgjør på kroner 4.388,- Skiftsatsene og helligdag økes med 3,1%, dette gjøres gjeldende fra 1. april, resten fra 1.juni.

Fra Hydro til SPEIRA!

Jan Åge Johansen 1. juni 2021
Hydro har i dag fullført salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners. På et allmøte på Teams ble det nye navnet på selskapet offentliggjort: Speira!
 Karmøy Rolling Mill (Valseverket) har herved  fått nye eiere.

KRM – fra Workplace til Yammer

Jan Åge Johansen 27. mai 2021

Michael Peter Steffen:  Salget av Rolling til KPS vil sannsynligvis bli stengt / gjort neste tirsdag 1. juni. Den dagen endrer vi det sosiale nettverket vårt: fra Workplace (via Facebook) til Yammer (som en del av Microsoft 365).

Digitalt Medlemsmøte

Jan Åge Johansen 13. mai 2021
AKF kaller inn til digitalt medlemsmøte på Teams torsdag 20.mai kl. 1600 – 1800..

Lønnsutbetaling 20.mai for ansatte i Hydro Rolled Products AS

Jan Åge Johansen 9. mai 2021

GBS HR Norge infomerer om tidligere lønnsutbetaling i mai for ansatte i Rolling.

 

 

Tid for asfaltering på Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 8. mai 2021
Det blir lagt ny asfalt fra vestre port og ned til kaien i uke 19.

Hydros salg av valseverkene er nå godkjent!

Jan Åge Johansen 3. mai 2021

Salg av forretningområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners.

Første kvartal 2021: God drift, sterkt marked og økte priser for aluminium gir positivt resultat for Hydro Karmøy Metallverk.

Jan Åge Johansen 3. mai 2021

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 190 millioner kroner i første kvartal.