Nyheter

Hydro avvikler bedriftsforsamlingen‎

Jan Åge Johansen 19. januar 2022

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med selskapets fagforeninger om å avvikle bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA.‎

Oppdaterte Covid-19 retningslinjer Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 14. januar 2022
HMS-sjef Jan Axel Roness:
Myndighetene presenterte nye nasjonale tiltak 13.01.22. Hydro Karmøy har derfor revidert sine Covid-19 retningslinjer Alle eksisterende smitteverntiltak vil bli videreført. Det er endting på nærkontaktreglene for øvrige nærkontakter. Dette innebærer at øvrige nærkontakter kun skal teste sefg, og dermed ikke trenger å gå i karantene.
Ta kontakt med BHT dersom det er usikkerhet vedrørende praktisering av karantenereglene.

Oppdatering smitteverntiltak Covid-19 i Speira

Jan Åge Johansen 14. januar 2022
HMS-sjef Alf Einar Ørke:
Regjeringen holdt i går kveld pressekonferanse der de opplyste om noen lettelser i smitteverntiltak mot Covid-19.
Utkomme fra dette som får betydning for oss i Speira Karmøy er endring i karanteneregler. Endringen gjelder ved nærkontakt til andre enn husstandsmedlemmer (Nærkontakt øvrige).

Koronavaksinering i BHT, anbefaling for menn og kvinner under 30 år

Jan Åge Johansen 12. januar 2022
Nytt: Når det gjelder koronavaksinering kom det i går en ny anbefaling fra Folkehelseinstituttet om at både kvinner og menn under 30 år tilbys Pfizer ( Comirnaty). Dette vil selvfølgelig også gjelde ved vaksinering i BHT.

Tilbud om Koronavaksinering

Jan Åge Johansen 11. januar 2022

Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy kan nå i samarbeid med Karmøy Kommune, tilby alle ansatte som ikke har tatt 1., 2. eller 3. dose koronavaksine, om å ta den på arbeidsstedet.

 

BHT tilbyr Covid-19 vaksine

Jan Åge Johansen 7. januar 2022
Info fra Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy:
I samarbeid med Karmøy Kommune skal BHT nå tilby covid-19 vaksine til alle ansatte som ikke har tatt dose 1,2 eller 3. Vi starter i uke 3. Timebestilling vil skje via Helseboka. Mer info og link til dette kommer i neste uke.

Hovedport stenger 10 – 17.januar p.g.a oppgradering

Jan Åge Johansen 4. januar 2022

Uke 2 og 3 (10 Januar til og med 17 Januar) skal det gjennomføres en ombygging i hovedporten. Portene skal rives og det skal installeres en »speedgate» lik vestreport.

God Jul

Jan Åge Johansen 23. desember 2021

Alnor Kjemiske  ønsker alle medlemmer og følgere en riktig God Jul og et strålende Godt Nyttår!!
En spesiell hilsen til de av dere som jobber og holder hjulene i gang i høytiden!

Frister ifm Årsmøte 2022

Jan Åge Johansen 13. desember 2021
Årsmøtedato: torsdag 24.februar kl 1800.
Frist for innlevering er 7. januar 2022:
• forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. (på valg: vara HVO)
Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.
• søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 7. januar 2022*.
Sendes til AKF kontoret.
• forslag til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. Sendes til AKF kontoret.
*Alle forslag til valgkomiteen og søknad om bevilgning skal være underskrevet av forslagsstiller.

Digitalt Medlemsmøte

Jan Åge Johansen 7. desember 2021

AKF kaller inn til digitalt medlemsmøte på Teams tirsdag 14.desember kl. 1700 – 1900.

Saksliste:

  1. Medlemsmøteprotokoll 1/21 og 2/21
  2. Forsikringer
  3. AKF – Veien videre
  4. 6-skift
  5. Landsmøte
  6. Aktuelle saker og skriv
  7. Eventuelt

Påmelding: ta kontakt med din tillitsvalgt eller FU for link til Teams!

OBS: Maks antall på teams er 250 deltagere.

                                    Styret