Tillitsvalgte

På denne siden finner du en oversikt over våre tillitsvalgte. Siden er under utvikling, og foreløpig finner du navn på alle i styret under. AKF har tre tillitsvalgte på heltid: Leder Sten Roar Martinsen, Margunn Sundve og Jan Åge Johansen. For en oversikt over alle tillitsvalgte på de ulike avdelingene og skiftene, kan du laste ned dette PDF-dokumentet. 

Styret
  • Styret
  • Alle

Tillitsvalgte (12)

Sten Roar Martinsen
Sten Roar Martinsen

Leder

Sten.Roar.Martinsen@hydro.com

918 62 729

Margunn Sundve
Margunn Sundve

Nestleder/Sosialtillitsvalgt

Margunn.Sundve@hydro.com

902 55 258

Jan Åge Johansen
Jan Åge Johansen

Sekretær/Kompetansetillitsvalgt

Jan.Age.Johansen@hydro.com

993 29 620

Anders Utne
Anders Utne

Avdelingstillitsvalgt Elektrolyse, KTP, Anodemontasje og Katodeverksted

Anders.Utne@hydro.com

994 35 709

Per Frode Johansen
Per Frode Johansen

Kasserer, Avdelingstillitsvalgt Pressboltstøperi

Per.Frode.Johansen@hydro.com

930 03 310

Kåre Fossdal
Kåre Fossdal

Hovedtillitsvalgt Bilfinger

Kare.Fossdal@bilfinger.com

990 13 456

Ingunn Hansen
Ingunn Hansen

Avdelingstillitsvalgt Valseverket (KRM)

Ingunn.Hansen@hydro.com

954 80 920

Trygve Eriksen
Trygve Eriksen

Tillitsvalgt Laboratoriet/Leder Merkantil faggruppe

Trygve-Eriksen@hydro.com

971 87 296

Yngve Eriksen
Yngve Eriksen

Hovedverneombud

Yngve.Eriksen@hydro.com

906 07 271

Odd Johan Odde
Odd Johan Odde

Avdelingstillitsvalgt Trådstøperi

Odd.Johan.Odde@hydro.com

993 82 775

Simon Hasselkvist
Simon Hasselkvist

Tillitsvalgt Logistikk

Simon.Hasselkvist@hydro.com

977 63 328

Sandra Haave Aanesen
Sandra Haave Aanesen

Ungdomstillitsvalgt

Sandra.Aanesen@hydro.com

454 92 330