Tillitsvalgte

På denne siden finner du en oversikt over våre tillitsvalgte. Siden er under utvikling, og foreløpig finner du navn på alle i styret under. AKF har tre tillitsvalgte på heltid: Leder Sten Roar Martinsen, Margunn Sundve og Jan Åge Johansen. For en oversikt over alle tillitsvalgte på de ulike avdelingene og skiftene, kan du laste ned dette PDF-dokumentet. 

Styret
  • Styret
  • Alle

Tillitsvalgte (12)

Margunn Sundve
Margunn Sundve

Leder

Margunn.Sundve@hydro.com

902 55 258

Jan Åge Johansen
Jan Åge Johansen

Nestleder/Sosialtillitsvalgt/Kompetansetillitsvalgt

Jan.Age.Johansen@speira.com

993 29 620

Per Frode Johansen
Per Frode Johansen

Sekretær/Kasserer

Per.Frode.Johansen@hydro.com

930 03 310

Anders Utne
Anders Utne

Avdelingstillitsvalgt Elektrolyse, KTP, Anodemontasje og Katodeverksted

Anders.Utne@hydro.com

994 35 709

Alf Ytreland
Alf Ytreland

Avdelingstillitsvalgt Pressboltstøperi

Alf.Ytreland@hydro.com

926 86 150

Kåre Fossdal
Kåre Fossdal

Hovedtillitsvalgt Bilfinger

Kare.Fossdal@bilfinger.com

990 13 456

Ingunn Hansen
Ingunn Hansen

Hovedtillitsvalgt Speira (KRM)

Ingunn.Hansen@speira.com

954 80 920

Trygve Eriksen
Trygve Eriksen

Tillitsvalgt Laboratoriet/Leder Merkantil faggruppe

Trygve-Eriksen@hydro.com

971 87 296

Yngve Eriksen
Yngve Eriksen

Hovedverneombud

Yngve.Eriksen@hydro.com

906 07 271

Odd Johan Odde
Odd Johan Odde

Avdelingstillitsvalgt Trådstøperi

Odd.Johan.Odde@hydro.com

993 82 775

Atle Medhaug
Atle Medhaug

Tillitsvalgt Logistikk

Atle.Medhaug@hydro.com

958 44 239